Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Τα νέα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το φυσιολογικό σπέρμα

Σας παραθέτω έναν πολύ ενδιαφέροντα πίνακα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το φυσιολογικό σπέρμα (τις φυσιολογικές τιμές του σπερμοδιαγράμματος δηλαδή). Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι στην πρόσφατη 5η έκδοση των κριτηρίων (2010) τα κριτήρια είναι λιγότερο αυστηρά, δηλ. οι τιμές χαμηλότερες, σε σχέση με την προηγούμενη 4η έκδοση (1999). Αυτό σημαίνει ότι ένας άνδρας που παλιότερα με ορισμένες εργαστηριακές τιμές θα θεωρούνταν υπογόνιμος, σήμερα θεωρείται φυσιολογικός, δηλ. γόνιμος. Για παράδειγμα, ένας άνδρας με 6% μορφολογία, 16 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά mL και 40% κινητικότητα θεωρείται σήμερα εντός των ορίων του φυσιολογικού, ενώ με τα κριτήρια της 4ης έκδοσης που ίσχυαν μέχρι το 2010 οι παραπάνω τιμές θα θεωρούνταν μη φυσιολογικές.

Φυσικά, χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία των νέων αυτών τιμών αναφοράς, αφού είναι προφανές ότι η δημοσίευση των τιμών αυτών δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δυσκολία των υπογόνιμων ζευγαριών να συλλάβουν. Οι τιμές του σπερμοδιαγράμματος πρέπει πάντα να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των υπόλοιπων εξετάσεων του ζευγαριού, αφού, όπως είναι γνωστό, η υπογονιμότητα διερευνάται και αντιμετωπίζεται στο ζευγάρι ως μονάδα (γι' αυτό αναφερόμαστε πάντα σε "υπογονιμότητα ζεύγους").

Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η πτώση των τιμών αυτών οφείλεται στην γενικότερη πτωτική τάση της ανδρικής γονιμότητας (Η θεωρία, βέβαια, της φθίνουσας με την πάροδο του χρόνου ανδρικής γονιμότητας δεν είναι ευρέως αποδεκτή, αλλά αντίθετα κριτικάρεται έντονα).

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ίσως εξηγούν τη διαφορά στις τιμές αναφοράς μεταξύ του τελευταίου και των προηγούμενων εγχειριδίων του Π.Ο.Υ.. Ένας λόγος έγκειται στην τήρηση από πολλά εργαστήρια υψηλότερων ποιοτικών κριτηρίων. Ένας άλλος λόγος είναι η διαφορετική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην τελευταία αυτή έκδοση αναφορικά με την εξαγωγή των στατιστικών δεδομένων. Συνεπώς, είναι πιθανό η διαφοροποίηση στις τιμές να μην οφείλεται στην πιθανολογούμενη μείωση της ανδρικής γονιμότητας, αλλά στον διαφορετικό τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων.

Ανεξάρτητα πάντως από την εξήγηση, η διαφοροποίηση είναι σημαντική!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.